ซิงค์ 1 หลุม + ตู้ประตูสวิง

EXB


รุ่น
(Model) 

WSC1-75-50 Size   :  W500    x D750 x H+H1 , 850+150 mm.
WSC1-75-70 Size   :  W700    x D750 x H+H1 , 850+150 mm.
WSC1-75-100 Size :  W1000  x D750 x H+H1 , 850+150 mm.
WSC1-75-120 Size :  W1200  x D750 x H+H1 , 850+150 mm.
WSC1-75-150 Size :  W1500  x D750 x H+H1 , 850+150 mm.

หมวดหมู่: Brand: