นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.extrabigsales.com และหรือ www.exb.co.th โดยบริษัท เอ๊กซ์ตร้า บิ๊ก เซลส์ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เรา” ) ได้จัดทำประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว และรายละเอียดการรวบรวมข้อมูล ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act ,“PDPA”) เพราะทางเรานั้นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล ผู้ใช้งานเว็บไซต์สื่อออนไลน์ และผู้ติดต่อ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ลูกค้า”) เป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางเรานั้น มีมาตรการ การรักษาความมั่นคง ที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดี (ซึ่งไม่รวมเหตุสุดวิสัยที่เหนือความคาดหมายทางเทคนิค เช่น โดนเจาะระบบ หรือถูกแฮก)

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่เรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด
• เมื่อมีการขอข้อมูลสินค้า และบริการ
• เมื่อมีการขอราคาสินค้า และบริการ
• เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า และบริการ
• เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม ทั้งบนเว็บไซต์ ,โซเชียลมีเดีย และหรือช่องทางอื่นๆ

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูล ซื้อขาย สินค้า หรือ บริการ
• เพื่อให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการ
• เพื่อส่งใบเสอนราคา
• เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ
• เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
• เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
• เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท
• เพื่อการตลาด และการส่งเสริมการขาย
• เพื่อการบริการหลังการขาย
• เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
• เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ
• เพื่อใช้ในการจัดทำ รายงานการสั่งซื้อ และ รายงานภาษีการขาย

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ภายใต้กฎหมาย
• ข้อมูลระบุตัวตน
ชื่อ , นามสกุล
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เพศ
วันเกิด

• ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่ทางไปรษณีย์
บัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆ
ข้อมูลทางธุรกรรม
รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน

• ข้อมูลทางเทคนิค
Web Browser
Network
Internet Provider
Data Center
IP address
Cookie

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
ทางเรานั้นมีมาตรการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงที่สุดรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) และมาตรการรักษาความปลอดภัยจากผู้ให้บริการ Sever (Data center)

การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก
ในการดำเนินธุรกิจ เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เช่น เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ เราขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไป หรือเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้ หลังจากนั้นเราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดย บริษัท เอ๊กซ์ตร้า บิ๊ก เซลส์ จำกัด โดยใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่น เพื่อช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยรวม และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร?
คุกกี้ คือข้อความขนาดเล็ก ที่ถูกเก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ของผู้ใช้ ขณะเรียกดูเว็บไซต์ คุกกี้ถูกออกแบบให้มีวิธีการทำงานที่เชื่อถือได้ในการจดจำข้อมูลที่มีสภาวะการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ (เช่นรายการที่เพิ่มลงตะกร้าสินค้า ในร้านค้าออนไลน์) หรือเพื่อบันทึกกิจกรรมการท่องเว็บของผู้ใช้ (รวมถึงการคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง การเข้าสู่ระบบ หรือการบันทึกหน้าเพจที่ได้มีการเยี่ยมชม) การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

• อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
• ประเภทของเบราว์เซอร์ ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
• ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
• วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
• หน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้ กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

การตั้งค่าคุกกี้
• ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการกำหนดค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้
• เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน
• หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา