ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงในฮูดดูดควัน

ออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงในฮูดดูดควัน (Kitchen Hood Fire Suppression Systems)

เนื่องจากห้องครัวเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรืออัคคีภัยจากการประกอบอาหาร ซึ่งอันตรายมากและยากต่อการรับมือ สาเหตุเพราะไฟจะลุกลามขึ้นที่ระบบฮูดดูดควันและกระจายไปยังบริเวณอื่น ๆ อย่างรวดเร็ว

(Kitchen Hood Fire Suppression Systems

เอ๊กซ์ตร้า บิ๊ก เซลส์ คำนึงถึงอันตรายตรงส่วนนี้เป็นสำคัญ จึงมีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงในฮูดดูดควัน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้จากเตาและฮูดดูดควัน โดยออกแบบให้มีความเหมาะสมกับขนาดครัว และมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะลุกลามไปยังบริเวณอื่น ๆ

เอ๊กซ์ตร้า บิ๊ก เซลส์ มีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงด้านการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลงในฮูดดูดควัน พร้อมมีบริการให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นตอนติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในฮูดดูดควัน ให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดของครัวตามมาตรฐานสากล อันประกอบด้วย

■ UL 300 : Fire Extinguishing Systems for Protection of Restaurant Cooking Areas. (ระบบดับเพลิงเพื่อการปกป้องพื้นที่ทำอาหารในร้านอาหาร)

■ NFPA 17A : Standard for Wet Chemical Extinguishing Systems (มาตรฐานระบบดับเพลิงเคมีแบบเปียก)

■ NFPA 96 : Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations. (มาตรฐานสำหรับการควบคุมการระบายอากาศและการป้องกันอัคคีภัยของการประกอบอาหารเชิงพาณิชย์)และอื่น ๆ เช่น Listed, NYC COA, ฯลฯ

KitchenHoodFireSuppression

เอ๊กซ์ตร้า บิ๊ก เซลส์ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของงาน ตั้งแต่การออกแบบตลอดจนการติดตั้งในทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของกฏหมาย อีกทั้งยังมีบริการหลังการขายพร้อมดูแลลูกค้า หากเกิดปัญหาหลังการติดตั้งหรือการเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ

สินค้าและบริการระบบดับเพลิงในฮูดดูดควัน (Product & Service Fire Suppression System)
■ Restaurant Fire Suppression System (Wet chemical)
■ Fire Alarm Control Panel (FCP.)
■ FM-200,Co2
■ Door Access Control
■ Fire pump
■ Smoke Detector
■ Heat Detector
■ Gas Detector System
■ Alarm Bell
■ Flow Switch
■ Supervisory Switch
■ Emergency Light

อุบัติเหตุไฟไหม้ในห้องครัว อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด แต่หากมันเกิดขึ้นแล้วถ้ามีระบบและอุปกรณ์ดับเพลิงจะทำให้รู้สึกอุ่นใจ ระบบดับเพลิงในห้องครัว (Restaurant Fire Suppression System) เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดับเพลิงในห้องครัว บริเวณเตาและ Hood เป็นระบบดับเพลิงอัติโนมัติ สามารถรักษาความปลอดภัยชีวิต และทรัพย์สิน