เครื่องล้างจาน

HOBART Ecomax 502

เครื่องล้างจาน

HOBART Ecomax 601

เครื่องล้างจาน

HOBART Ecomax 602