ออกแบบและ ติดตั้งงานระบบแก๊ส

การออกแบบและติดตั้งระบบแก๊สอย่างถูกต้อง ถือเป็นหัวใจหลักของครัวที่มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างไม่มีสะดุด และสร้างความอุ่นใจในการทำงานครัวปรุงอาหารได้มาก

Gas-System-Gastyation

ติดตั้งระบบแก๊ส เพื่อให้บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเพื่อวางแผน ออกแบบ ติดตั้ง ตลอดจนการให้บริการหลังการติดตั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าห้องครัวจะมีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะการใช้งาน

Gas-System-Gastyation

ระบบแก๊สห้องครัว
การติดตั้งระบบแก๊สที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานจะต้องมีการออกแบบตำแหน่งและคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของสถานที่ เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุดและสะดวกต่อการใช้งาน

การออกแบบระบบไฟฟ้าประกอบการติดตั้งระบบสถานีแก๊สนั้น ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับสถานที่อันตราย ซึ่งการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ จะเป็นชนิดที่พิเศษแตกต่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปภายในอาคาร

Gas-System-Gastyation

เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นและเริ่มใช้งาน ควรคอยให้ทีมผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้บริการหมั่นเข้ามาตรวจสอบสภาพการใช้งานอยู่เสมอ การติดตั้งงานระบบสถานีแก๊ส และท่อส่งแก๊สไปยังตำแหน่งการประกอบอาหารนั้น ต้องคำนึงถึงมาตรฐานที่เป็นข้อกำหนด โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิต และทรัพย์สินซึ่งการเลือกใช้อุปกรณ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานประกอบทั้งในเชิงอุตสาหกรรม และข้อกฎหมาย

เราใส่ใจทุกขั้นตอน อาทิ
■ ขั้นตอนการออกแบบเพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างบรรยากาศที่ดีภายในครัว
■ ขั้นตอนการติดตั้งและการเดินท่อระบบแก๊สที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความปลอดภัยในการทำอาหาร
■ ขั้นตอนการบริการหลังการติดตั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้งานหมดกังวลเรื่องปัญหา