ออกแบบแปลนครัวและติดตั้ง พร้อมระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า

Kitchen-Plane

บริษัท เอ๊กซ์ตร้า บิ๊กเซลส์ จำกัด ยินดีให้บริการออกแบบครัวครบวงจร เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบครัวตลอดจนการติดตั้งเครื่องครัวและระบบครัวสำหรับครัวทุกขนาด อาทิ ครัวเชิงพาณิชย์ ครัวโรงแรม ครัวโรงเรียน ครัวโรงพยาบาล ครัวโรงงาน ครัวห้างสรรพสินค้า และครัวซูเปอร์มาร์เก็ต

ครัวที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก จะต้องออกแบบให้ถูกต้องตามสรีรศาสตร์ ซึ่งหมายถึง การศึกษาสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานหรือทำงาน ดังนั้นผู้ให้บริการด้านการออกแบบ และวางระบบครัวที่เหมาะสมจึงควรเป็นผู้ที่สามารถออกแบบ และจัดวางระบบสำคัญอื่นร่วมด้วยอย่างครอบคลุม สามารถวางแปลนระบบครัวให้ตอบโจทย์และคุ้มค่ากับการใช้งาน

ข้อดีของการออกแบบระบบครัว
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดวางระบบครัว สามารถช่วยวางแผนและจัดวางระบบครัวได้อย่างครอบคลุม เอ๊กซ์ตร้า บิ๊กเซลส์ ในฐานะผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญในวงการมาอย่างยาวนาน เรามุ่งมั่นออกแบบเนื้อที่ภายในครัวให้ผู้ใช้งานมีความคล่องตัวสูงสุดในขณะทำงานครัวปรุงอาหาร หยิบจับใช้งานส่วนต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนมีความปลอดภัย โดยมีการออกแบบจัดแบ่งพื้นที่ภายในห้องครัว เช่น

■ พื้นที่รับวัตถุดิบ ( Receiving Area)
■ พื้นที่เตรียมวัตถุดิบ (Preparation Area)
■ พื้นที่เก็บวัตถุดิบ (Storage Area)
■ พื้นที่ปรุงอาหาร (Cooking Area)
■ พื้นที่รับอาหาร (Picked Up Area)
■ พื้นที่เคาน์เตอร์บาร์น้ำ ( Counter Bar Area)
■ พื้นที่ล้างอุปกรณ์ (Washing Area)

Kitchen-plan

เอ๊กซ์ตร้า บิ๊ก เซลส์ จะทำการผลิตและจัดหาเครื่องครัวสแตนเลส แล้วเข้าสำรวจพื้นที่จริงเพื่อออกแบบครัวให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เน้นให้ถูกสุขลักษณะและสะดวกต่อการใช้งานจริง

หากธุรกิจร้านอาหารของคุณกำลังต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบครัว วางระบบครัว และติดตั้งเครื่องครัวสแตนเลส ติดต่อ เอ๊กซ์ตร้า บิ๊ก เซลส์ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 02-1835800 อีเมล info@exb.co.th หรือส่งข้อความผ่านแบบฟอร์มของเรา

เรายินดีให้บริการ และให้คำปรึกษา