โต๊ะล้างจาน

EXB


รุ่น
(Model) 

CTB1-80-70   Size :  W700   x D800 x H+H1 , 850+150 mm.
CTB1-80-100  Size : W1000  x D800 x H+H1 , 850+150 mm.
CTB1-80-120  Size : W1200  x D800 x H+H1 , 850+150 mm.
CTB1-80-150  Size : W1500  x D800 x H+H1 , 850+150 mm.
CTB1-80-180  Size : W1800  x D800 x H+H1 , 850+150 mm.
CTB1-80-200 Size : W2000  x D800 x H+H1 , 850+150 mm.

หมวดหมู่: Brand: