ตู้อุ่นอาหาร 6 ช่อง

  EXB


  รุ่น
  (Model) 

  FWC6-S-75-180   Size  :  W1800  x  D750 x  H+H1 , 850+500 mm.
  FWC6-S-75-220  Size  :  W2000  x  D750 x  H+H1 , 850+500 mm.

  หมวดหมู่: Brand: