โต๊ะเตรียม 2 ชั้น+ปีก+ลิ้นชัก

EXB

 

รุ่น (Model)

TB4-100-100 Size : W1000 x D1000 x H+H1 , 850+150 mm.
TB4-100-150 Size : W1500 x D1000 x H+H1 , 850+150 mm.
TB4-100-180 Size : W1800 x D1000 x H+H1 , 850+150 mm.
TB4-100-200 Size :W2000 x  D1000 x H+H1 , 850+150 mm.

 

หมวดหมู่: Brand: