โต๊ะเตรียม 1 ชั้น+ปีก+ลิ้นชัก

EXB


รุ่น 
(Model)

TB4-100-100 Size : W1000 x D1000 x H+H1 , 850+150 mm.
TB4-100-150 Size : W1500 x D1000 x H+H1 , 850+150 mm.
TB4-100-180 Size : W1800 x D1000 x H+H1 , 850+150 mm.
TB4-100-200 Size : W2000 x D1000 x H+H1 , 850+150 mm.

หมวดหมู่: Brand: