UVI – Capture Ray™ hood (CE)

Halton

ฮูดดูดควัน UWI เป็นโซลูชันการระบายอากาศในครัวที่มีประสิทธิภาพสูง จากการใช้หลอดรังสีอัลตราไวโอเลต (UV-C) ซึ่งปรับไอระเหยและอนุภาคของจาระบีให้เป็นกลาง เทคโนโลยี Capture Ray จะทำให้ไอและอนุภาคของจาระบีเป็นกลาง ช่วยให้ท่อ หรือปล่องระบายอากาศปราศจากไขมัน และลดการปล่อยกลิ่นจากการปรุงอาหาร นอกจากนี้ เทคโนโลยี Water Wash ยังล้างตัวกรองไขมันและท่อไอเสียโดยอัตโนมัติ

หมวดหมู่: Brand: