โต๊ะวางจานเตรียมล้าง + ซิงค์ 1 หลุม พร้อมที่ทิ้งเศษอาหาร

EXB


รุ่น
(Model) 

SWST2-80-100 Size : W1000  x D800 x H+H1 , 850+150 mm.
SWST2-80-120 Size : W1200  x D800 x H+H1 , 850+150 mm.
SWST2-80-150 Size : W1500  x D800 x H+H1 , 850+150 mm.
SWST2-80-180 Size : W1800  x D800 x H+H1 , 850+150 mm.
SWST2-80-200 Size : W2000  x D800 x H+H1 , 850+150 mm.

หมวดหมู่: Brand: