ชั้นลอยยึดหน้าโต๊ะ 1 ชั้น

EXB

รุ่น (Model) 

OHS1-35-70  Size :  W700 x D350 x H 500 mm.
OHS1-35-100 Size : W1000 x D350 x H 150 mm.
OHS1-35-120 Size : W1200 x D350 x H 150 mm.
OHS1-35-150 Size : W1500 x D350 x H 150 mm.
OHS1-35-180 Size : W1800 x D350 x H 150 mm.
OHS1-35-200 Size : W2000 x D350 x H 150 mm.

Made to Order

หมวดหมู่: Brand: