ตู้เคาน์เตอร์ไม่มีประตู 1 ชั้น

EXB

รุ่น (Model)

CBO-75-70   Size : W700 x D750 x H850 mm.
CBO-75-100 Size : W1000 x D750 x H850 mm.
CBO-75-120 Size : W1200 x D750 x H850 mm.
CBO-75-150 Size : W1500 x D750 x H850 mm.
CBO-75-180 Size : W1800 x D750 x H850 mm.
CBO-75-200 Size : W2000 x D750 x H850 mm.

Made to Order

หมวดหมู่: Brand: