หม้อทอดน้ำมันหลุมลึก (2-ตะกร้า)

EXB

 

รุ่น (Model) 

GDF1-75-60 Size : W600 x D750 x H+H1 , 850+150 mm.