หม้อทอดน้ำมันหลุมลึก (1-ตะกร้า)

EXB

 

รุ่น (Model) 

GDF1-75-30 Size : W300 x D750 x H+H1 , 850+150 mm.