เตาไทย 1 หัว (มีร่องน้ำ)

EXB

 

รุ่น (Model)

TRF1-75-70   Size : W700 x D750 x H+H1 , 850+(150+250) mm.
TRF1-75-100 Size : W1000 x D750 x H+H1 , 850+(150+250) mm.
TRF1-75-120 Size : W1200 x D750 x H+H1 , 850+(150+250) mm.

หมวดหมู่: Brand: