ชั้นแร็คซี่ 4 ชั้น

EXB

รุ่น (Model) 

TSS4-50-70   Size :  W700   x D500 x H1500 mm.
TSS4-50-100  Size : W1000  x D500 x H1500 mm.
TSS4-50-120  Size : W1200  x D500 x H1500 mm.
TSS4-50-150  Size : W1500  x D500 x H1500 mm.
TSS4-50-180  Size : W1800  x D500 x H1500 mm.
TSS4-50-200  Size : W2000  x D500 x H1500 mm.

หมวดหมู่: Brand: