ถังน้ำแข็งทรงเหลี่ยมสไลด์บน

EXB

 

รุ่น (Model) 

E-IBC-75-700S     W600  x  D750  x  H850
E-IBC-75-800S     W700  x  D750  x  H850
E-IBC-75-900S     W800  x  D750  x  H850
E-IBC-75-1000S   W600  x  D750  x  H850
E-IBC-75-1200S   W700  x  D750  x  H850

หมวดหมู่: Brand: