ถังน้ำแข็งทรงเฉียงสไลด์บน

EXB

 

รุ่น (Model) 

E-IBC-06-600A      W600  x  D600  x  H750
E-IBC-06-700A      W700  x  D600  x  H750
E-IBC-06-800A      W800  x  D600  x  H750
E-IBC-07-600A      W600  x  D700  x  H750
E-IBC-07-700A      W700  x  D700  x  H750
E-IBC-07-800A      W800  x  D700  x  H750
E-IBC-07-900A      W900  x  D700  x  H750
E-IBC-07-1000A    W1000 x D700  x  H750
E-IBC-07-1200A    W1200 x D700  x  H750

หมวดหมู่: Brand: