ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

KIOSK COUNTER 650D STK

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

UNDER COUNTER FREEZER 600D

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

UNDER COUNTER CHILLER 600D

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

SALAD & PIZZA PREPARATION COUNTER 2 DOOR 8 ช่อง

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

SALAD & PIZZA PREPARATION COUNTER 2 DOOR 4 ช่อง

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

UNDER COUNTER DUAL TEMPERATURE 2 & 3 DOOR

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

UNDER COUNTER FREEZER 750D 2 DOOR

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

UNDER COUNTER FREEZER 750D 3 DOOR

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

UNDER COUNTER CHILLER 750D 2 DOOR

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

UNDER COUNTER CHILLER 750D 3 DOOR

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

REACH IN DUAL TEMPERATURE 2 & 4 DOOR

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

REACH IN CHILLER & FREEZER 4 DOOR