ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

Upright 4 door Chiller PU4-1320CL

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

Upright 2-door Chiller PU2-680CL