กิจกรรม EXTRA BIG DEMO DAY WITH RETIGO COMBI OVENS

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท เอ๊กซ์ตร้า บิ๊ก เซลส์ จำกัด นำโดย คุณศภณ หนวดงาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้จัดกิจกรรม Extra Big Demo Day With “ Retigo Combi Ovens ” ที่จะเป็นโอกาสหนึ่งในการสาธิตและเรียนรู้การใช้งาน Retigo Combi Ovens ในการรังสรรค์เมนูอาหารหรือเบเกอรี่ได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมพัฒนาเมนูและการบริการอาหารที่มีคุณภาพสูงซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและธุรกิจเบเกอรี่รวมถึงสถานศึกษาที่ต้องการเพิ่มความรู้และความชำนาญในการทำอาหารด้วยเทคโนโลยีทันสมัย.