เหตุผลทำไมควรใช้เครื่องล้างจาน แทนการล้างด้วยมือ

dishwasher

หากพิจารณาแล้ว การล้างจานจำนวนมาก ๆ ดูเหมือนจะเป็นงานที่ยุ่งยาก ยิ่งโดยเฉพาะร้านอาหาร งานแผนกล้างเป็นอีกหนึ่งส่วนงานที่มีความสำคัญ และมักมีปัญหาสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ประกอบการอย่างมาก ทั้งเรื่องขาดแรงงานในการล้าง หรือความเสียหายของภาชนะระหว่างล้าง   ทั้งมีความสิ้นเปลืองน้ำ  ไฟฟ้าในการปั้มน้ำเนื่องจากการใช้แรงงานคนจะมีเรื่องเผลอเรอเปิดน้ำทิ้งไว้โดยไม่ใช่เหตุ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด  และสำคัญสุด คือเรื่องคุณภาพในการล้าง  ความสะอาด ความรวดเร็วทันรอบการใช้งานทำไม่ได้มาตรฐานเมื่อใช้แรงงานคน ซึ่งมีผลต่อผู้บริโภคโดยตรง 

ผู้ประกอบการจำนวนมากจึงมองหาตัวช่วยมาจัดการปัญหางานล้างนี้ นั่นคือ “เครื่องล้างจาน”อัตโนมัติ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่มีความกังวลในการใช้ “เครื่องล้างจาน” อัตโนมัติ จะเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหา หรือจะเพิ่มปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนจะสูงขึ้นหรือไม่ การใช้งานจะยุ่งยากหรือเปล่า คุณภาพการล้างจะดีกว่าคนจริงไหม เครื่องเสียจะส่งผลต่องานล้างหรือไม่ และอีกหลายๆ ข้อกังวล

dishwasher

เหตุผลที่สถานประกอบการร้านอาหารควรมี เครื่องล้างจาน

■  ประหยัดเวลา และแรงงานคนในการล้าง ล้างได้เร็ว และไม่ต้องจ้างแรงงานคนเป็นจำนวนมากในการล้าง

■  ช่วยล้างจานชาม อุปกรณ์ได้สะอาด กว่าการล้างด้วยมือ เนื่องจากเครื่องออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย น้ำในการล้างสามรถปรับตั้งค่าอุณหภูมิ และมีระบบฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย โดยอุณหภูมิน้ำสามารถปรับได้สูงสุดถึง 90 องศาเซลเซียส จึงทำให้มีความสะอาดไร้คราบมัน ปลอดภัยจากเชื้อโรค ซึ่งหากล้างด้วยมือจะไม่สkมารถล้างที่น้ำที่อุณหภูมิสูงนี้ได้

■  มีความประหยัดน้ำมากกว่าล้างด้วยมือ ใช้ปริมาณน้ำที่แน่นอนในการล้างแต่ละครั้งตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เมื่อเทียบการล้างด้วยมือที่ต้องล้างหลายครั้ง อีกทั้งคนที่ล้างมักเปิดน้ำให้ไหลทิ้งไว้

■  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย หากเทียบดูอย่างละเอียดแล้วการใช้เครื่องล้างนั้น ประหยัดเงินมากกว่าการล้างด้วยมือ ช่วยประหยัดค่าน้ำ และลดค่าน้ำยาล้างจานได้มาก